§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego SudioLamp  dostępnego na stronie internetowej www.studiolamp.pl jest  Firma RAMKO SC JiK Raminger, ul. Migdałowa 3 , 02-796 Warszawa , Mazowieckie, NIP 9512236236 .
 2. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego sklep@studiolamp.pl oraz pod numerem telefonu tel. +48 22 648 58 31 w dni robocze, w godz. 11-16. Adres korespondencyjny:  ul. Migdałowa 3 , 02-796 Warszawa
 3. Regulamin skierowany jest do konsumentów, którzy nabywają towary w sklepie internetowym StuDioLamp
 4. Słowniczek pojęć stosowanych w Regulaminie
  1. Cena – oznacza kwotę brutto (z podatkiem VAT).
  2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  3. Klient – podmiot, który dokonuje zakupu w sklepie internetowym (osoba fizyczna, osoba prawna lub tzw. „ułomna osoba prawna”)
  4. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst pierwotny: Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93)
  5. Konsument - za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Koszyk – lista produktów, które wybrał do zakupu Klient na stronie internetowej sklepu.
  7. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez RAMKO SC JiK Raminger, ul. Migdałowa 3 , 02-796 Warszawa, oferujący sprzedaż produktów, dostępną na stronie internetowej www.studiolamp.pl
  8. Sprzedawca – RAMKO SC JiK Raminger, ul. Migdałowa 3 , 02-796 Warszawa, dolnośląskie, NIP 9512236236,        BANK PEKAO SA/O Warszawa 32 1240 6250 1111 0010 2049 8208
  9. Towar / produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem zamówienia
  10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające rodzaj i ilość produktów, miejsce wydania rzeczy, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, dane klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

§ 2  Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy w którym oferuje sprzedaż opraw oświetleniowych oraz żródeł światła.
 2. Produkt oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym wraz z oznaczoną ceną nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla klientów do zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca dostarcza zakupione produkty wyłącznie na terytorium RP.
 4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W celu dokonania zamówienia kupujący uprzednio akceptuje politykę stosowania plików cookies.
 6. Do jak najwyższej jakości funkcjonowania sklepu internetowego polecamy takie przeglądarki i wymagania systemowe: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 7. Sprzedaż w sklepie internetowym StudioLamp jest umową zawartą na odległość, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3 Informacja o towarach

 1. Asortyment produktów oferowanych do sprzedaży dostępny w sklepie internetowym StudioLamp znajduje się pod linkiem www.studiolamp.pl
 2. Cena towaru podana jest w walucie polskiej z podatkiem VAT, bez kosztów dostawy.
 3. Koszt dostawy każdorazowo widoczny jest przy podsumowaniu zamówienia, a jego wysokość zależy od wyboru sposobu dostawy zamówienia.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Proces zakupów w sklepie internetowym polega na dodaniu do koszyka produktu/produktów, wyborze miejsca wydania rzeczy, wyborze rodzaju dostawy, wyborze rodzaju płatności, oraz złożenia zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płącę”.
 2. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do podania następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres mailowy.
 3. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia, które zostanie przesłane na adres mailowy podany w zamówieniu. Od tego momentu umowę sprzedaży uważa się za zawartą.  

§ 5  Formy płatności

 1. W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności: płatność internetowa PayU (do wyboru: przelew online lub karta płatnicza), przelew tradycyjny 100% wartości zamówienia , przelew tradycyjny zaliczkowy  w wysokości 40% wartości zamówienia  przy zamówieniach "za pobraniem"( pozostałą kwotę - 60 % klient uiszcza gotówką przy odbiorze towaru). 
 2. Klient winny jest dokonać zapłaty 100% lub zaliczki 40 %  w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 3. Po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedawcy, klient otrzyma potwierdzenie zapłaty drogą mailową.
 4. Sprzedawca wystawia fakturę VAT zgodnie ze złożoną dyspozycją przy składaniu zamówienia. Faktura VAT jest dołączana do przesyłki w formie papierowej.

§ 6  Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane przez sprzedawcę w dni robocze w godz. 8-16 dla przedmiotów z oferty magazynowej.
 2. Dla przedmiotów oznaczonych "na zamówienie" realizacja następuje po okresie wyznaczonym przy  danym przedmiocie.
 3. W przypadku zamówień składajacych się z przedmiotów "na zamówienie" oraz z oferty magazynowej , na prośbę klienta zamówienie realizowane jest partiami według dotępności , w przeciwnym przypadku realizacja następuje zbiorczo po osiągnieciu dostępności ostaniego produktu.

§ 7  Dostawa towarów

 1. W sklepie internetowym dostępne są następujące formy dostawy: odbiór osobisty , kurier.
 2. Koszt dostawy towaru ponosi klient.
 3. Wysokość kosztu dostawy zamówienia zależy od wyboru sposobu dostawy zamówienia.
 4. Czas dostawy uzależniony od wyboru sposobu dostawy:
  1. Odbiór osobisty - następnego dnia roboczego dla towarów znajdujących sie w magazynie
  2. Kurier – 2 dni robocze od zaksięgowania płatności dla towaru znajdującegi sie w magazynie.
 5. Przy obliczaniu terminów dostawy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby skompletować w całości zamówienie klienta. Jeżeli jednak skompletowanie w całości zamówienia nie będzie możliwe, a w konsekwencji czas dostawy o którym mowa w pkt. 4 nie będzie dotrzymany, sprzedawca niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego od dnia złożenia zamówienia, skontaktuje się z klientem aby ustalić nowy termin dostarczenia zamówienia.
 7. W przypadku braku możliwości skompletowania zamówienia, sprzedawca niezwłocznie, w ciągu 1 dnia roboczego skontaktuje się z klientem aby poinformować go o tym fakcie. Sprzedawca zwróci klientowi zapłaconą cenę za złożone zamówienie w ciągu 2 dni roboczych w takiej samej formie, w jakiej  klient zapłacił za produkty, chyba, że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Klient przy odbiorze przesyłki zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, w przypadku doręczenia przez kuriera, która nosi ślady uszkodzenia lub ingerencji przez osoby trzecie. Nie spisanie protokołu szkody przez klienta utrudni dowodzenie faktu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu i związane z tym skutki zgłoszenia reklamacji.

§ 8  Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem wynikającym z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie przed jego upływem wyraźnego oświadczenia lub przesłania wypełnionego wzoru dołączonego do przesyłki:
  1. drogą elektroniczną – na adres sklep@studiolamp.pll
  2. listownie – RAMKO SC JiK Raminger, ul. Migdałowa 3 , 02-796 Warszawa
 3. Konsument może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Zachęcamy do skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, który każdorazowo dołączany jest do przesyłki z zamówieniem. Formularz jest dostępny również na stronie internetowej sklepu StudioLamp.
 5. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie, konsument zobowiązany jest do dostarczenia zwracanego produktu na adres:  Magazyn RAMKO SC JiK Raminger, ul. Migdałowa 3 , 02-796 Warszawa
 7. Konsument powinien dostarczyć produkt wraz z dowodu zakupu.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych produktów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zwrot płatności nastąpi w takiej samej formie, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Koszt dostarczenia zwracanego produktu ponosi Konsument
 13. Zwrot przez konsumenta porzez  przesyłkę za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przyjęty przez sprzedawcę.
 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 15. Konsument zobowiązany jest do zapłaty poniesionych przez sprzedawcę uzasadnionych kosztów, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

§ 9 Wymiana produktu.

 1. Sprzedawca przewiduje możliwość wymiany produktu na inny, jeżeli zostaną spełnione następujące kryteria:
  1. produkt nie nosi śladów użytkowania,
  2. od dnia doręczenia zamówienia nie minęło 7 dni,
  3. wymiana produktu nastąpi na produkty w tej samej cenie lub na droższe, za dopłatą, a wymieniane produkty są oferowane w sprzedaży w sklepie internetowym StudioLamp.
 2. Aby skorzystać z możliwości wymiany produktu należy skontaktować się ze sprzedawcą, w sposób o którym mowa w par. 1 pkt 2 regulaminu. Formularz wymiany dostępny jest na stronie sklepu StuDiolamp
 3. Koszty wymiany (koszt dostarczenia wymienianego produktu w obie strony) ponosi klient.

§ 10  Reklamacje z tytułu rękojmi.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi towary bez wad.
 2. Klient ma prawo złożenia reklamacji z tytułu rękojmi zgodnie z ustawą Kodeks cywilny.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru zgodnie z treścią art. 556 i nast. ustawy Kodeks cywilny.
 4. Aby przyspieszyć i ułatwić proces reklamacji zachęcamy do skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu www.studiolamp.pl
 5. Klient może złożyć reklamacje mailowo sklep@studiolamp.pl lub wysyłając list polecony na adres: RAMKO SC JiK Raminger, ul. Migdałowa 3 , 02-796 Warszawa
 6. Klient zobowiązany jest do dostarczenia na koszt sprzedawcy reklamowanego produktu, wraz z dowodem zakupu oraz zgłoszeniem reklamacyjnym do siedziby sprzedawcy, na adres podany w pkt. 3.
 7. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z opcji zamówienia kuriera w celu dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby sprzedawcy. Jednakże, jeżeli okaże się, że reklamacja nie zostanie uznana, kosztami dostawy reklamowanego produktu zostanie obciążony klient.
 8. W celu realizacji przesyłki reklamacyjnej Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą i poinformować o chęci reklamacji towaru. Sprzedawca zamówi kuriera pod wskazany przez Konsumenta adres.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania klienta w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia reklamacyjnego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, sprzedawca zwróci się do klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 11. Sprzedawca przewiduje możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w art. 12 pkt 21 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 11  Dane osobowe, Newsletter

 1. Składając zamówienie, klient wyraża zgodę na podanie danych osobowych i ich przetwarzania wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 3. Administratorem danych jest sprzedawca.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niekompletność danych lub brak zgody na ich przetwarzanie związane z realizacją zamówienia, uniemożliwia dokonania zamówienia.
 5. Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności znajdują się w zakładce „polityka prywatności
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. W celu otrzymywania newslettera należy dopisać się do listy subskrybentów.
 7. Subskrypcja usługi newsletter oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Informacje w ramach newslettera będą związane z działalnością sklepu internetowego StuDioLamp.
 9. Klient może w każdej chwili wypisać się z usługi newsletter logując się do swojego konta na stronie www.studiolamp.pl i odznaczając opcję "Newsletter".

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu StuDioLamp  www.studiolamp.pl
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany regulaminu. W przypadku zmiany regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.10.2016 r.