Regulamin promocji „Projekt oświetlenia gratis”
1. Promocja trwa od 2016-10-15 

2. Promocja dotyczy klientów indywidualnych ( konsumentów ) mających na swoim koncie przynajmniej 1 zakup  3. Promocja dotyczy 1 pomieszczenia

4. Projekt ma na celu przedstawienie rozkładu strumienia świetlnego w danym pomieszczeniu, pozostałe elementy wystroju mają jedynie chrakter poglądowy.

5. W  projekcie stosowane sa oprawy oświetleniowe , dla których producent udostępnia dane fotometryczne.

6. Materiały reklamowe promocji „Projekt oświetlenia gratis ” mają jedynie charakter informacyjno‐promocyjny.Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Udział w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.